תקנון תחרויות סושיאל

תקנון פעילות אינסטגרם ופייסבוק ברביק

תקנון זה מחייב את כל המשתתפים בדרך כלשהי בפעילות, ועצם ההשתתפות בה מהווה הסכמה לאמור בו. אם אינכם מסכימים לאמור למטה – אל תשתתפו בתחרות בבקשה.

תקופת הפעילותבתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר בשל מגבלות השפה העברית. כמובן שהתקנון מתאים ומחייב את שני המינים. משך הפעילות: 10 ימים.  מתאריך 05.10.20 עד תאריך 15.10.20. משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילות הפעילות – חברת ברביק. ככל שמשך הפעילות ישתנה, תינתן על כך הודעה בדף האינסטגרם של ברביק (@Barbenda1). הודעה על מועד סיום הפעילות תינתן בהודעה בדף האינסטגרם של ברביק.
זכאים לפעילותזכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: “משתתף” או “משתתפים“): גולשים בכל הגילאים. גולשים שעוקבים אחר דף האינסטגרם ומעלים תמונה עם תיוג דף והעלאה שלו לסטורי וגם מעלים תגובה בפוסט של שני אנשים  בדף האינסטגרם של ברביק (@Barbenda1). גולשים שאינם מייצגים דמות החשודה על ידי מפעילת הפעילות כפיקטיבית. גולשים שנוהגים לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת הפעילות, בצורה סבירה בנסיבות ופועלים לקידום מהות הפעילות ומטרותיו. בעלי אזרחות ישראלית שמרכז חייהם בישראל. עובדי חברות ברביק, ורן רהב תקשורת ויח”צ בע”מ – ובני משפחותיהם זכאים להשתתף בפעילות אך לא יהיו זכאים לזכות בפרסים כלשהם.
מהות הפעילותמטרת הפעילות: פרסום וקידום אתר מכירות האופנה של ברביק.הגולשים מוזמנים להעלות תמונה עם תיוג דף והעלאה שלו לסטורי וגם מעלים תגובה בפוסט של שני אנשים  בדף האינסטגרם של ברביק (@Barbenda1).אסור להתחבר או להשתתף בתחרות מחשבון פייסבוק שאינו שלכם בלבד.אסורה העלאת תמונה (או כל תוכן אחר) אשר:אינו חוקי, מעודד פעילויות שאינן חוקיות, גזעני, מסית, אלים, מפלה, יוצר תרמית או העלול לגרום נזק, טרדה, הטעייה או פגיעה אחרת בצד שלישי כלשהוא או תוכן המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית;מהווה או עלול להוות לשון הרע או לפגוע במוניטין של צדדים שלישיים אחרים; עושה שימוש בלוגואים או בתכנים אחרים השייכים לגוף מסחרי אחר כלשהו;עלול להטיל אחריות משפטית כלשהי על מפעילת הפעילות, להפריע בדרך כלשהי לפעילות או לפגוע בחוויית המשתתפים בפעילות בדרך כלשהי;הוא מיני, בעל רמיזות מיניות, פורנוגרפי, מפרסם שירותי מין, בוטה או פוגעני בצורה אחרת;מפר כל זכות קניין רוחני, לרבות אך לא רק דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה;הוא מסחרי או פרסומי אלא כזה המתייחס למפעילת הפעילות;כולל התחזות לאדם אחר;משתתפים בה מצולמים בני פחות מ-18 שנה;אינו עולה בדרך אחרת בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו או עם שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת הפעילות;אינו בבעלות מלאה של מעלה התוכן וכל מי שהשתתף בו הסכים להעלאתו לפעילות. בהעלאת התמונה המשתתף מצהיר שהתמונה מקורית ובבעלותו בלבד;מפעילת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה)  ושיקול הדעת הבלעדי להסיר כל תמונה או תוכן מהשתתפות בפעילות מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בשל הפרת זכויות יוצרים, או כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה.מפעילת התחרות רשאית בכל עת רלוונטית להודיע על הפסקת הפעילות, אם או בלי בחירת זוכה, ולא תהיה כל טענה באשר להפסקת הפעילות במהלכה.  
בחירת הזוכהבחירת הזוכה: מפעילת התחרות תמנה ועדת שופטים לפי בחירתה ולפי שיקול דעתה. ועדת השופטים תבחן את התכנים שהוגשו לתחרות ותחליט על הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי. קריטריון הבחירה העיקרי יהיה איכות התמונה/תגובה כפי שתוערך על-ידי ועדת השופטים. קריטריון משני לבחירה יהיה מספר הלייקים שהגולשים צברו הן באינסטגרם והן בפייסבוק (הסכום הכולל ביחד). יודגש כי דעת השופטים על איכות התמונה/תגובה תהא חשובה יותר בבחירת הזוכה ממספר הלייקים שנצטברו, ולפיכך תיתכן אפשרות שהתמונה/תגובה הזוכה היא לא זו שצברה את מספר הלייקים הגבוה ביותר. בכל מקרה, החלטת ועדת השופטים תהא סופית ולא ניתנת לערעור. על המשתתפים לבדוק את דף האינסטגרם של ברביק לגבי שמות הזוכים ולראות האם זכו. מבלי לגרוע מחובת המשתתף לבדוק את תוצאות הפעילות, הרי מפעילת הפעילות תפעל באופן סביר לאיתור המשתתף הזוכה אך ורק לפי פרופיל הפייסבוק שלו עד 21 יום ממועד סיום הפעילות. אם המשתתף אינו יוצר קשר אקטיבי ומחזיר פרטים לגבי זכייתו תוך 21 ימים מרגע ההכרזה על זכייתו בעמוד האינסטגרם של ברביק, רשאית מפעילת הפעילות (אך אינה חייבת) להעביר את זכייתו למשתתף אחר ולמנוע ממנו את קבלת הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מפעילת הפעילות אינה נושאת באחריות ליצירת קשר אם הפרופיל של המשתתף חסום, הוא לא השאיר פרטי כתובת מייל ליצירת קשר או נפלה כל תקלה אחרת בהליך יצירת הקשר. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפעילות אינה הגרלה והחלטת ועדת השיפוט או כל החלטה אחרת שתקבל מפעילת הפעילות – היא שתכריע בזכייה. בבחירת התגובה/תמונה המנצחת לא יינתן משקל להצבעות הזוכים. פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע”י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע והיצירות שהוא מספק יועבר לרהב מדיה חברתית ולכל מי מטעמה ולא לפייסבוק. החלטת ועדת השופטים תהייה סופית ולא ניתנת לערעור, אלא אם מפעילת הפעילות תחליט אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הפרסההכרזה אודות הזוכה בפרס תתבצע עד 7 ימים מרגע סיום הפעילות בעמוד האינסטגרם ובכפוף לשינויים – בהתאם להחלטתה הבלעדית של מפעילת הפעילות.הפרס לזוכה לפי החלטת מפעילת הפעילות: 1000  ש”ח בתווי קנייה באתר תמונות הפרס הן להמחשה בלבד.קבלת הפרס: הזוכה ימסור פרטי התקשרות מלאים דרך עמוד האינסטגרם של ברביק. ככל שתיפול טעות בפרטים אלו או תיווצר בעיה אחרת שתקשה על הענקת הפרס, לא תהיה אחריות מפעילת הפעילות לספק את הפרס לזוכה.הפרס יינתן לזוכה באמצעות חברת ברביק, אשר תיצור קשר עם הזוכים על פי הפרטים שהעבירו.ט.ל.חמפעילת הפעילות תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ואת בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה, אף אם התפרסמה הודעה על כך, בכפוף לכך שתתפרסם הודעה בדף האינסטגרם של ברביק המבהירה את עצם קרות השינוי.
אחריותההשתתפות בפעילות על כל שלביה, לרבות הקלדת הפרטים האישיים של המשתתף בפייסבוק, תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו נוטל המשתמש על עצמו הן את כל אותה אחריות והן את הסכמתו המחייבת לתקנון זה.באישור השתתפותו בפעילות, המשתתף מצהיר כי הינו בן 18 שנים לפחות. מפעילת הפעילות וכל מי מטעמה אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, לרבות כאלו הקשורים או הנוגעים לעמוד האינסטגרם של ברביק, ולא יהיה אחראי לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. האחריות המלאה לכל נזק תוטל על המשתתף הרלוונטי ו/או על כל גורם רלוונטי אחר.מובהר במפורש כי  מפעילת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לפייסבוק וכן בכל מקרה אחר של חוסר גישה, אובדן נתונים ויצירות, כשלים טכנולוגיים ואחרים ברשת האינטרנט, בקווי הטלפון או באתר פייסבוק וכל נזק אחר.התכנים המועלים לעמוד הפעילות אינם מגובים ומפעילת הפעילות אינה נוטלת אחריות כלשהי לגבותם. המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילת הפעילות וכל אחד מיחידיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (ישירה או עקיפה), לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו\או ייגרמו להם ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לכל פעילות במסגרת הפעילות ולכל תוכן ששלח המשתתף לפעילות, וזאת מייד  עם דרישתה הראשונה של מפעילת הפעילות. המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו\או דרישה כלפי מפעילת הפעילות וכל מי מטעמה, לרבות צוות השופטים, בכל הקשור במישרין או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה וכל שימוש אחר בתכנים או במוצרי מפעילת הפעילות.  מפעילת הפעילות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בעמוד הפייסבוק ברעיונות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את  מפעילת הפעילות מכל אחריות לכך. מפעילת הפעילות מקפידה על זכויות צדדים שלישיים, ולכן ככל שמי מכם סבור כי זכות מזכויותיו נפגעה בדרך כלשהי או בשל תוכן כלשהו המצוי במסגרת הפעילות, הנכם מתבקשים לפנות אלינו בצורה מסודרת דרך כתובת הדוא”ל, לכתוב בשורת הנושא את הכותרת המתאימה (דוגמא – “פגיעה בזכויות יוצרים ודרישת הסרה”) ולפרט בהודעתכם את הפרטים הבאים: פרטיכם המלאים, לרבות פרטי קשר מדויקים ופעילים;הצהרה על כי אתם בעל הזכות שפנייתכם נועדה להגן עליה וכי תלונתכם מתייחסת לנזק או פגיעה שנגרמו לכם באופן אישי;הצהרה על אופי זכותכם שנפגעה וכיצד נגרמה הפגיעה;ככל שהדבר רלוונטי, הפניה למקום אחר בו נמצאים התכנים ואשר יכול להוכיח את טענתכם;הצהרה כי כל האמור בפנייתכם אמת הוא, וכי לא מוטלת על מפעילת הפעילות הגבלה כלשהי להעביר את תלונתכם לידיעת מעלה התוכן אשר ביחס אליו התלוננתם. מפעילת הפעילות תהיה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את תלונתכם ואת פרטי הקשר שלכם למעלה התוכן ביחס אליו התלוננתם, ותפעל בצורה סבירה לטיפול הטוב ביותר בתלונתכם. האחריות על מימוש הפרס מוטלת על חברת ברביק ולא יופנו טענות כלשהן באשר לפגמים ו/או אי התאמות אשר נפלו ביחס אליו כלפי מפעילת הפעילות. המשתתף מתחייב שלא לשלוח/להעלות לעמוד ברביק באינסטגרם תכנים/תמונות הכוללות: תוכן למבוגרים בלבד או תוכן פורנוגרפי או לא מקובל בצורה אחרת, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אתני, פוליטי, הפליה, הסתה לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים, סמים, הימורים ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, הפרת זכות הפרטיות של צד שלישי, לשון הרע וכדומה כל הפרת חוק או זכות אחרת וכן להימנע מהפצת וירוסים, ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.
שמירה על פרטיותמפעילי עמוד האינסטגרם של ברביק ישמרו על פרטיות המשתתפים ולא ימסרו פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסמו ע”י המשתתפים בעצמם. פרטים הנמצאים בידי מפעילת הפעילות עלולים להימסר במקרה מהמקרים הבאים: לפניית המשטרה, רשות מוסמכת או על פי צו בית משפט; במקרים בהם מפעילת הפעילות סבורה כי יש במסירת הפרטים כדי למנוע הפרת כל חוק, זכות צד שלישי או נזק לאדם או גוף כלשהו, ככל שמתנהל הליך משפטי בין המשתתף לבין מפעילת התחרות וכן בכל מקרה בו קיימת סיבה מוצדקת אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
שונותבעצם העלאת התכנים או התמונות לדף הפעילות מתירים המשתתפים כולם למפעילת הפעילות לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בכל אחד מתכנים אלו (לרבות שינויו, הכללתו ביצירה אחרת וכדומה), בכל דרך שהיא לקידום מוצרי או שירותי מי ממפעילות התחרות כולן או חלקן. כמו כן, מוותרים המשתתפים באופן בלתי ניתן לביטול על כל זכות מוסרית או זכות לפרטיות שיש להם במי מהתמונות והיצירות. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים.  מפעילת הפעילות תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומה או כל חלק ממנה, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. הודעות על השינויים עצמם ימסרו בדף האינסטגרם של ברביק. בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא או פגיעה אחרת בהנאת כלל הציבור ו/או המשתתפים בפעילות, תהיה  מפעילת הפעילות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף בפעילות ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו\או תביעה כנגדה ו\או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן. זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מוצרי ברביק. בעצם ההשתתפות בפעילות מביעים כל המשתתפים את הסכמתם לפרסום שמם ולסיקור זכייתם בכל אמצעי תקשורת, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה. מובהר כי הפעילות מופעלת לשם קידום מכירות של מוצרי ברביק והמשתתף מעניק בזאת למפעילת הפעילות רישיון בלתי ניתן לביטול לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בכל תוכן שיוגש במסגרת הפעילות לשם קידום המוצרים. תקנון הפעילות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות או כל נושא אחר הקשור בפעילות, בעריכתה, בתוצאותיה וכדומה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב– יפו, ולו בלבד, סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות ו\או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי בעמוד האינסטגרם של ברביק.
נגישות