תקנון ותנאי שימוש

אנו מודים לך על ביקורך באתרינו ומקווים שתפיק את מירב התועלת משירותי האתר.

מטעמי נוחות כל האמור בלשון זכר הכוונה גם לנקבה וכן להיפך, וכן האמור בלשון יחיד הכוונה גם לרבים ולהיפך.

השימוש באתר ובמערכת מותנה וכפוף להסכמה וקבלת כל התנאים בתקנון זה, שימוש באתר ייחשב כקבלת תנאים אלו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת.

כל מקום שנכתב “אתר” או “מערכת” הכוונה בין לאתר האינטרנט בין למערכת אלא אם צויין אחרת

תנאי שימוש

השימוש באתר מותנה בכך שאין לך כל איסור לגלוש באתר והינך בעל כשרות משפטית להשתמש בשירותי האתר.

קניין רוחני

בהקמת האתר ובניית המערכת הושקעו ומושקעים עבודה ועלויות רבות, לפיכך התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים כחוק.במידה וברצונכם לעשות שימוש בחלק כלשהו מהאתר יש לקבל על כך הסכמה בכתב מראש.

הגבלת אחריות

בכל מקרה היקף האחריות יוגבל לסכום שלא יעלה על המחיר שהלקוח שילם.

התוכן באתר

התוכן באתר מוגש כמו שהוא (AS-IS) ויכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת. אנו לא אחראים על שלמות השירות ושהאתר יפעל ללא תקלות ולא נישא בשום אחריות כזאת.

האתר רשאי לשמש כקניון וירטואלי ולהיות מתווך בין רוכשים לספקים.

אנו משקיעים מאמץ רב בכדי לתת תוכן אמין ושלם, עם זאת אין אנו יכולים להבטיח שלמות התוכן ללא שגיאות ועל הקורא לבדוק את שלמות ואמינות המידע לפני הסקת מסקנות/ביצוע פעולות ולא נישא באחריות לגבי טעויות בכל חלק מהאתר.

קבלת דואר מהאתר

כחלק מהפעילות התקינה של האתר נשלחים הודעות ואישורים בדואר אלקטרוני

שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בכל מקרה של הליך שיפתח נגדם.

אבטחת מידע

פרטיך מועברים ומצפנים באבטחת SSL בכדי לשמור על פרטיותך, כמו כן ננקטים אמצעים נוספים לשמור על פרטיותך, עם זאת אין אנו ערבים לכך ששום פרט לא יגיע לצד שלישי ולפיכך עליך להיות מודע לסיכון הכרוך בכך ולא נישא באחריות על כך.

מדיניות פרטיות

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג אלא בהוראת בית דין

האתר עומד בתקן אבטחה PCI-DSS.

שינויים בשירות

לבעלי האתר שמורה הזכות לשנות או להפסיק את השירות/ים באתר בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

סמכות שיפוט

בכל מחלוקת באתר הסמכות המשפטית נתונה בלעדית לבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

יצירת קשר

על כל הערה בעיה או הפרת כל דין נודה לכם אם תפנו אלינו בהודעה דרך טופס צור קשר או באמצעות המייל.

ביטול הזמנה

במקרים כגון טעות חריגה בפרסום מוצר או שירות באתר לרבות במחיר, התערבות כח עליון, מכל סיבה שהיא לא ניתן לגבות תשלום על המוצר, המוצר אזל מהמלאי, או שלא ניתן ליצור קשר עם הלקוח. אנו רשאים לבטל את ההתקשרות ללא כל פיצוי מצידנו.

נגישות